0041γ: Άβδηρα - Μυθολογία (Ηρακλής, Τιμησίας)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-041β
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. E. Isambert, Itineraire descriptif, historique et archeologique de l'Orient (1882).
  Σ. Βουτηράς, Λεξικόν Ιστορίας και Γεωγραφίας (1869-1890)
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Αναφορά στον Ηρακλή (από E. Isambert, Itineraire descriptif, historique et archeologique de l'Orient, 1882, 681) και στον Τιμησία ως Ιδρυτή των Αβδήρων (από Σ. Βουτηρά, Λεξικόν Ιστορίας και Γεωγραφίας, 1869-1890).