0046: Άβδηρα - Πηγές (Αθηναίος)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-046
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά, Αρχαία (Μέχρι το 1453)
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 7 σελίδες
 9. Αθήναιος, Δειπνοσοφιστές
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Αποσπάσματα σχετικά με Άβδηρα και Αβδηρίτες από το έργο του Αθηναίου, Δειπνοσοφιστές. [Σημείωση ο όρος κεστρεύς παρατίθεται από το Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσης του Σακελλαρίου (1885)].