0006: Αβάσσου Σχολή 1919

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-01-006
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 5 σελίδες
 9. Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος 1928 , σελ.83-84
  Έγγραφοι λίθοι και κεράμια : ανατύπωσις εκ της Εκκλησιαστικής Αλήθειας / Μανουήλ Ι. Γεδεών
  Ημερολόγιον της Ανατολής: πολιτειογραφικόν, φιλολογικόν και επιστημονικόν
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Απόσπασματα σχετικά με την Αβάσσου Σχολή αντιγραμμένα από δημοσιοποιημένα έργα: Έγγραφοι λίθοι και κεραμία (Εκκλησιαστική Αλήθεια υπό Μανουήλ Γεδεών,1889), σελ. 411. Ημερολόγιο της Ανατολής (1885), σελ. 121-126.  Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας (1928), σελ. 83-84.