Θεσσαλονίκης ιστορικά και αρχαιολογικά

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν., (1859-1914)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τύποις "Αυγής Αθηνών", 1912
  6. 23 σελ.
    • Ανάτυπο από : "Μακεδονικό Ημερολόγιο", 1912
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές