Γράμμα υπ' αριθ. 1816 του R. Bezolles προς τον μαρκήσιο Σαιντ-Ιλαίρ, σχετικά με τη μετάφραση της "Πάππισας Ιωάννας" στα γαλλικά [Αριθμός 1-2] [1872-01-10]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ05.001
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Γαλλικά
 7. 10 Ιανουαρίου 1872
 8. Bezolles, R. (18..-18..)
 9. Αθήνα
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο