Ψηφιοποιημένο Επιστολή: Γράμμα υπ' αριθ. 1816 του R. Bezolles προς τον μαρκήσιο Σαιντ-Ιλαίρ, σχετικά με τη μετάφρασή της "Πάππισας Ιωάννας" στα γαλλικά [Αριθμός 1-2]