Ελληνικά
Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου της Θέμιδος Ιωάννου Σκλέπα, 1870
16 σελ.

Η κοινότης Αμαρουσίου : δευτέρα εταιρία του εξοχικού της Αττικής λαού : δανειστήριον - κτηνότροφείον - σιδηρουργείον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Μαρούσι -- Ιστορία -- Πηγές