Η κοινότης Αμαρουσίου : δευτέρα εταιρία του εξοχικού της Αττικής λαού : δανειστήριον - κτηνότροφείον - σιδηρουργείον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Εκ του τυπογραφείου της Θέμιδος Ιωάννου Σκλέπα, 1870
  6. 16 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές