Χειρόγραφο με τα άρθρα του Ε. Ροΐδη "Ο Δουμάς εις τας Αθήνας" (8 φύλλα) και "Αι Γράφουσαι Ελληνίδες (10 φύλλα)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ03.Υ05.001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 21 φύλλα
  • Πρωτότυπο
 12. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904) [Συγγραφέας]. Ο Δουμάς εις τας Αθήνας | Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904) [Συγγραφέας]. Αι γράφουσαι Ελληνίδες