Ψηφιοποιημένο Έγγραφο: Μπλοκ σημειώσεων του Α. Ανδρεάδη με αντιγραφή αποσπασμάτων επιστολών του Ε. Ροΐδη προς στους εξαδέρφους του Ροδοκανάκηδες