Μπλοκ σημειώσεων του Α. Ανδρεάδη με αντιγραφή αποσπασμάτων επιστολών του Ε. Ροΐδη προς στους εξαδέρφους του Ροδοκανάκηδες [1935-05]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ01.005
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. Μάιος 1935
 8. Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ. (1876-1935)
 9. Γένοβα
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 14 σελίδες
  • Πρωτότυπο
  • Προσωπικές σημειώσεις εργασίας του Α.Μ. Ανδρεάδη με τίτλο “Αποσπάσματα γραμμάτων Ροΐδη αντιγραφέντα από τον Α. Ανδρεάδη κατά το τελευταίο ταξείδι του εις την Γένουαν κατά Μάιον 1935”.