Γράμμα του Ε. Ροΐδη προς τον εξάδελφό του Ροδοκανάκη σχετικά με το διάταγμα της απόλυσής του και τον δισταγμό του Βασιλιά. [1895-06-24]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ02.019
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 24 Ιουνίου 1895
 8. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 9. Αθήνα
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. Απόλυση Εμμανουήλ Ροΐδη από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο