Απόλυση Εμμανουήλ Ροΐδη από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

  1. Γεγονός
  2. 1895
  3. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος | Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
  4. Ελληνικά