Ψηφιοποιημένο Επιστολή: Γράμμα του Ε. Ροΐδη προς τον εξάδελφό του Ροδοκανάκη σχετικά με το διάταγμα της απόλυσής του και τον δισταγμό του Βασιλιά.