Ο χάρτης #6, Έτος Α', Αριθ. 6, Αθήναι, 10 Μαρτίου 1866 [10/03/1866]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Τεύχος/Φύλλο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ03.037
 4. Ο χάρτης
 5. Εφημερίδα
 6. Εκδίδεται τρις της εβδομάδος
 7. 10 Μαρτίου 1866
 8. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 9. 4 σελίδες, 2 στήλες
 10. Η Πάπισσα Ιωάννα. Μεσαιωνική μελέτη Ε. Δ. Ροΐδου (Συνέχεια ίδε προηγ. αριθμόν)
  • Πρωτότυπο