Η Πάπισσα Ιωάννα. Μεσαιωνική μελέτη Ε. Δ. Ροΐδου (Συνέχεια ίδε προηγ. αριθμόν)

  1. Άρθρο
  2. Ελληνικά
  3. 2 σελίδες, 2 στήλες
  4. Ο χάρτης