Ο χάρτης #5, Έτος Α', Αριθ. 5, Αθήναι, 8 Μαρτίου 1866 [08/03/1866]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Τεύχος/Φύλλο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ03.036
 4. Ο χάρτης
 5. Εφημερίδα
 6. Εκδίδεται τρις της εβδομάδος
 7. 08 Μαρτίου 1866
 8. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 9. 4 σελίδες, 2 στήλες
 10. Η Πάπισσα Ιωάννα. Μεσαιωνική μελέτη Ε. Δ. Ροΐδου / (ακολουθεί)
  • Πρωτότυπο