Σκριπ #240, Έτος Γ, Περίοδος Β', Αριθ. 240, Πέμπτη 2 Μαΐου 1896 [02/05/1896]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σκριπ
  4. 240, Έτος Γ, Περίοδος Β', Αριθ. 240, Πέμπτη 2 Μαΐου 1896
  5. Καθημερινή εφημερίς εικονογραφημένη
  6. Χατζόπουλος, Δημήτριος (Μήτσος) (1872-1936)
  7. 02 Μαίου 1896
  8. 2 σελίδες, 4 στήλες εικονογράφηση ; 32 εκατοστά
  9. Αι γράφουσαι Ελληνίδες. Το άρθρον του κυρίου Ροΐδου. Συνέντευξις μετά τας δεσποινίδος Ευγενίας Ζωγράφου / Μποέμ
  10. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια