Αττική Ίρις #1, Έτος Γ', Αριθ. 1, Αθήναι τη 1 Ιανουαρίου 1900 [01/01/1900]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Τεύχος/Φύλλο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ03.023
 4. Αττική Ίρις
 5. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 6. Περιοδικό
 7. 01 Ιανουαρίου 1900
 8. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 9. 3 σελίδες, 2 στήλες
 10. Εκ των του Σατωβριάνδου. Περιγραφή των Αγίων Τόπων. Μετάφρασις υπό Εμμανουήλ Ροΐδου
  • Πρωτότυπο