Αυγή #1641, Έτος Θ', Αρ. 1641, Εν Αθήναις, Τη 12 Μαρτίου 1866 [25/11/1865]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Τεύχος/Φύλλο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ03.010
 4. Αυγή
 5. Εφημερίδα
 6. Εκδιδομένη 5άκις της εβδομάδος
 7. 12 Μαρτίου 1866
 8. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 9. 4 σελίδες, 2 στήλες
 10. Η Πάπισσα Ιωάνα υπό Ε. Δ. Ροΐδου
  • Πρωτότυπο