Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. (1817-1887) [Συγγραφέας]. Πολιτική μελέτη επί της ιστορίας του Ιουλίου Καίσαρος της υπό του αυτοκράτορος των Γάλλων Ναπολέοντος του Γ'

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακές συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
  3. 1865
  4. Ελληνικά
  5. Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. (1817-1887)