Αλήθεια

 1. Εφημερίδα
 2. Αρχειακές συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Αλήθεια. Εκδιδομένη 5άκις της εβδομάδος
 4. Ελληνικά
 5. Καθημερινό [5 φόρες την εβδομάδα]
 6. Αθήνα
 7. 18 Οκτωβρίου 1865
 8. 04 Ιανουαρίου 1882
  • Καθημερινό [5 φόρες την εβδομάδα]
 9. Δακτυλογραφημένη