Ελληνικά
[Rome]: [Vittorio Carmelio; ή Ζαχαρίας Καλλιέργης], 1519
[χωρίς αρίθμηση]
  • Στον Legrand: "Imprime a Rome au College grec, vers 1519" .- Σύμφωνα με μελέτες των Hobson και Barker, πιθανόν να τυπώθηκε από τον Vittore Carmelio με τυπογραφικά στοιχεία βασισμένα σ' αυτά του Ζ. Καλλιέργη. Ο δε Adams αποδίδει το τύπωμα στον ίδιο τον Ζαχαρία Καλλιέργη (Adams, A2032)

Αποφθέγματα φιλοσόφων και στρατηγών, ρητόρων τε και ποιητών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Στον Legrand: "Imprime a Rome au College grec, vers 1519" .- Σύμφωνα με μελέτες των Hobson και Barker, πιθανόν να τυπώθηκε από τον Vittore Carmelio με τυπογραφικά στοιχεία βασισμένα σ' αυτά του Ζ. Καλλιέργη. Ο δε Adams αποδίδει το τύπωμα στον ίδιο τον Ζαχαρία Καλλιέργη (Adams, A2032)
    1. Αποφθέγματα, Ελληνικά