Αποφθέγματα φιλοσόφων και στρατηγών, ρητόρων τε και ποιητών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Αρσένιος Αποστόλης, αρχιεπίσκοπος Μονεμβασίας, (1465-1535)
  5. Ρώμη [[Rome]]: [Vittorio Carmelio; ή Ζαχαρίας Καλλιέργης], 1519
  6. [χωρίς αρίθμηση]
    • Στον Legrand: "Imprime a Rome au College grec, vers 1519" .- Σύμφωνα με μελέτες των Hobson και Barker, πιθανόν να τυπώθηκε από τον Vittore Carmelio με τυπογραφικά στοιχεία βασισμένα σ' αυτά του Ζ. Καλλιέργη. Ο δε Adams αποδίδει το τύπωμα στον ίδιο τον Ζαχαρία Καλλιέργη (Adams, A2032)
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές