Ακολουθία του εξοδιαστικού των Κοσμικών : γιάνι Λαϊκός ολουρλερίν μεβδιέ δοασή ολούπ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Καραμανλίδικα
  3. monograph
  4. tur
  5. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  6. Κωνσταντινούπολη [Εν Κωνσταντινουπόλει]: Εκ του τυπογραφείου "Η Ανατολή" Ευαγγελινού Μισαηλίδου, 1870
  7. 32 σ.
    • Τούρκδζε βε Ουρούμδζα λισανηνδά πού δεφά Καϊσεριενίν Ινδζέσου καριεσινδέν Σουνπούλ ογλού μερχούμ Νικόλα μαχδουμί Μοναχός Χαδζή Ιωάννηνιν μααριφετί ιλέ τάππ οληνμούσδουρ
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές