Χαζρέτι Μωυσηνίν πές Κιταπλαρή χέμ ταχί Ναυή Ογλού Ιησουνούν Κιταπή

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Καραμανλίδικα
  3. monograph
  4. Τουρκικά
  5. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  6. Δήμος Σύρου - Ερμούπολης [Τζεζιρέι Συρατά]: Αμέρικαλη Ι. Ι. Ρόβερτσονούν Πασμασηντά τάπ ολουνμούς τουρ, 1836
  7. 293 σ. ; 24 εκ.
    • Ινκιλτέρρανην, βέ πιούτουν τουνιανήν σάιρ χέρ ταραφλαρηνά μουκαττές κιταπλαρήν ταγηλμασή ιτζούν Ίνκιλιζ μεμλεκετιντέ μουνταζήμ ολάν Ρεφικατήν μαριφετί ιλε. Ατζήκ Τούρκτζε λισανά τερτζιμέ ολουνούπ
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές