Αζήζ Αποστολοσλαρήν Αμελερή βέ Μεχτουπλερή

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Καραμανλίδικα
  3. monograph
  4. tur
  5. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  6. Βενετία [Βενετικτέ]: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1818
  7. 332 σ.
    • Τουρκλισανινά Τζεβηρμήστηρ Εκκλησιάτα Εργκιούν Οκουνούρ
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές