Αι Κυριακαί του Έτους : γιάνι Σενενίν χερ Κυριακησινδέ Οκουνάν Ευαγγέλιονουν Ιζαχατή Ιτζούν : φυλλάδιον 1

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Καραμανλίδικα
  3. monograph
  4. tur
  5. Εμμανουηλίδης, Ηλίας Κ. | Δημητριάδης, Σάββας
  6. Κωνσταντινούπολη [[Κωνσταντινούπολη]]: Πατρικχανέ Ματπαασηνδά ταππ Ολουνμουσδούρ, 1901
  7. 75 σ.
    • Πατριαρχική Εκκλησιαστική Επιτροπηνίν τασδηκή ιλέ τάππ βέ νέσρ οληνμήσδηρ
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές