Τογρού τινίγν ταλιμί

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Καραμανλίδικα
  3. monograph
  4. tur
  5. Πλάτων, Μητροπολίτης Μόσχας, (1737-1812)
  6. Κωνσταντινούπολη [Ασιτανετέ]: Κούτους Σεριφίγν Πασμαχανεσιντέ σενεσιντέ, 1839
  7. [271] σ.
    • "Το παρόν βιβλίον Ορθόδοξος Διδασκαλία ονομαζόμενον, παραβληθέν τω πρωτοτύπω, και εγκριθέν εκδίδοται δια του τύπου προς ελευθέραν χρήσιν των ορθοδόξων των την τουρκικήν διάλεκτον ειδότων...";Βέ ορθόδοξος Χριςιαναρίγν τζόυμλεσι κεντί λισανναρηνά τερζουμά εττιρτιλέριτι βέ φάκατ τόυρκτζα πιλέν Χριςιαννάρ μαχρόυμιτλερ πού Αζίζ Κιταπτάν σιμτιγέκαταρ βέ σίμτι, Μουρουτουλλάχη Ταάλε Κάϊσερι Μητροπολουτού Φαζιλετλού Μαλουματλού Παϊσιοστάν. Τούρκτζαγιάτα τερτζουμά ολούπ πάζι ταραφλαριγντά πιρκάτζ τενζίλ, βέ Κιταπήγν μαξατινά μουγαµιρ όλμαγιαν τεπτιλλικλέριλεν οκουγιανλαρίγν κολάγι αγναμασί ιτζίν. Σερίφ Συνοδοσούγν Εμρίϊλε Πασμαγιά Βεριλτί
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές