Μονογραφία
Τουρκικά
Βενετικτέ: Μιχαήλ Γλυκεί πασματζητάν, 1795
xi, 426 σ.
  • Σίμτι ικιντζή κερρέ μπασμαγιά βεριλτή Χριςιανλαρίν κιφαετλιγή βέ χελασληγή ιτζίν. Βενετικτέ Μπασμαγιά Βεριλτί, Αγιανλαρίν Ιζνίγιλεν. Βέ πακιλτί, ζίατε τεκμίλ ολουντού, άσλα γιαγνησί γιόκτουρ νοξανλίκ ουζερέ

Τζούμλε Σενενήν Κυριακηλερινέ τζεβάπ βέ νασαατλάρ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σίμτι ικιντζή κερρέ μπασμαγιά βεριλτή Χριςιανλαρίν κιφαετλιγή βέ χελασληγή ιτζίν. Βενετικτέ Μπασμαγιά Βεριλτί, Αγιανλαρίν Ιζνίγιλεν. Βέ πακιλτί, ζίατε τεκμίλ ολουντού, άσλα γιαγνησί γιόκτουρ νοξανλίκ ουζερέ
    1. Θρησκεία
    2. Διδασκαλία