Μονογραφία
Τουρκικά
1800
[12;] σ.
  • Χωρίς σελίδα τίτλου και πιθανόν κολοβό

[Απόδειπνο, παρακλήσεις, ευχές]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Χωρίς σελίδα τίτλου και πιθανόν κολοβό
    1. Ακολουθίες
    2. Προσευχές