[Μουτενεββέ γιανί Δουρλού Λατίφ, βέ φαϊδελού χικιαγιελερδέν βέ σεναί βέ νέβ ιδζάδ σειλερδέν βέ οβούδ βέ νασιχατδέν πάχς ιδέρ πιρ νεφίς κιτάπ ολούπ]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Καραμανλίδικα
  3. monograph
  4. tur
  5. Μισαηλίδης, Ευαγγελινός
  6. Κωνσταντινούπολη [[Δερί Σααδετδέ]]: [Ευαγγελινός Μισαηλίδης Ταπχανεσινδέ], 1864
  7. 154, [2] σ.
    • Το αντίτυπο δεν έχει σελίδα τίτλου και είναι συσταχωμένο με το: Άγκυρα Μητροπολουτού Αζίζ Πεδεριμίζ Κλημέντος βε Αζίζ Ρεφική Αγαθάγγελος, 1852
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές