Πετεριμήζ Αζίζ Αλτίν Αγιζλί Ιωάννησιν : Κιουλλού Βαζλεριντέν Ηντζί Μισαλί Σατζιλάν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Καραμανλίδικα
  3. monograph
  4. tur
  5. Γεώργιος, Ιερέας
  6. Κωνσταντινούπολη [Ταπ ολουντού Ασιτανετέ]: Πατρικχανετέ ολάν Αργυράμμονουν Πασμαχανεσιντέ, 1836
  7. 211, [10] σ.
    • Βέ σίμτι τιπκί μεκτουπί ταχί Χαπερναμεσί τιπκίτιρ, ικιντζί τεφά Πασμαγιά βεριλτί Παπά Ιωάννη ελπίδα Προεστωσούγ, βέ κύρ Αθανάσιος Γιενί τουνγιαζατέ γαϊρετίγιλε
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές