Εσωτερικός κανονισμός της Ανωνύμου Οθωμανικής Συνεργατικής Εταιρίας Τυρεμπόρων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Καραμανλίδικα
  3. monograph
  4. gre
  5. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  6. Κωνσταντινούπολη [Γαλατάς]: Τυπ. Α. Χρηστίδου, 1914
  7. 29, [11] σ.
    • Συσταχωμένο στο: Κανονισμοί διάφορα Κωνσταντινουπόλεως
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές