[Σαπιλερέ Φαζιλέτ Κουλαουζού] : [γιανέ ινσανήν ετασή λαζήμ ολάν πορτζλαρηνήν σουρουτλού ταριφί]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Καραμανλίδικα
  3. monograph
  4. tur
  5. Καρακιουλάφογλου, Αναστάσιος
  6. Κωνσταντινούπολη [[Κωνσταντινούπολη]]: [Ασιτανετέ Πατρίκ χανετέ ολάν Πασμαχανετέ], 1819
  7. [8], 214 σ.
    • [Τερπιγελί Μεσσρεπτασσημά Κανονλερί, βε ταχί σαίρ Μεμφαατλή Σεγιλερινέν περ απερ. Ρούμτζαταν αλασεβί Τουρκί ιλσανηνά τερτζιουμέ ολουντού, Κάϊσεριλι Καρακιουλάφ ζαατέ Χ. Γρ. ογλού, Λ. Αναστασιοστάν. Βέ σίμτι ιλκ ίπτιτα πασμαγιά βεριλτεί, Τιρμοσονλού Μεγιχανετζιλέρ ουστά πασσησή Χ. Κωνσταντή Μεσαρουφί ιλέν. Κατασετλού Πατρίκ Εφέντιμιζ Κύριλλος έμριγιλε
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές