Τουρκική γλώσσα : Βιβλίον Α' : Αλφαβητάριον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Καραμανλίδικα
  3. monograph
  4. tur
  5. Μελιτόπουλος, Παυλάκης Β.
  6. Κωνσταντινούπολη [[Εν Κωνσταντινουπόλει]]: [Τυπ. Αφών Γεράδρου], 1913
  7. [50] σ.
    • Το εξώφυλλο με τα στοιχεία έκδοσης βρίσκονται στο τέλος
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές