Μονογραφία
Τουρκικά
[Βενετικτέ]: [Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων], 1782
[2], 63 σ.
  • Το αντίτυπο είναι ακέφαλο (15-63 σ.)

[Αζήμ Πατησσάχ Μοναστήρ Κύκκονουν]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Το αντίτυπο είναι ακέφαλο (15-63 σ.)
    1. Μοναστήρια -- Κύπρος
    2. Μονή Κύκκου