[Απανθίσματα Χριστιανικής Πίστεως]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Καραμανλίδικα
  3. monograph
  4. tur
  5. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  6. Gemeente Amsterdam [[Amsterdam]], 1743
  7. 180 σ.
    • Το αντίτυπο δεν έχει σελίδα τίτλου και είναι κολοβό (σ. 3-144)
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές