Αμαρτωλών Σωτηρία : γιάνε κιουναχκιαρλαρήν Χελάς ληγή ταπίρ όλουνμους Κιτάπτιρ κι

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Καραμανλίδικα
  3. monograph
  4. tur
  5. Σεραφείμ ο εκ Πισσιδίας, Μητροπολίτης Αγκύρας
  6. Κωνσταντινούπολη [[Κωνσταντινούπολη]]: Ασιτανεί Αλιγιετέ Πατρίκ χανετέ Α. βέ Θ. Αργυράμονουν Πασμαχανεσιντέ, 1839
  7. 214, ιε σ.
    • Πουντά μεβτζούττουρ Βαλιτουλλάχ Σουλτάν Παναγία Βαλιτεμήζ χαζιρετλερινέ αρζ ολουνάν νιαζλή παράκλησιλερ, βέ 24 χανελερή, βέ Παναγία Βαλιτεμιζίν ιναγετίγιλε βακίτ, βακίτ ολουνάν ατζαϊπάτ μουτζιζετλερή, βέ εξάψαλμοσουν, βέ απόδειπνονούν, ακολουθίαλαρη, βέ ελ γάϊρη Χριστιάν καριντασιμιζήν τζανλαρανά μενφαατλλή τζόκ νασιχετλή νεσνελέρ
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές