Μονογραφία
Τουρκικά
[Κωνσταντινούπολη]: Ασιτανεί Αλιγιετέ Πατρίκ χανετέ Α. βέ Θ. Αργυράμονουν Πασμαχανεσιντέ, 1839
214, ιε σ.
  • Πουντά μεβτζούττουρ Βαλιτουλλάχ Σουλτάν Παναγία Βαλιτεμήζ χαζιρετλερινέ αρζ ολουνάν νιαζλή παράκλησιλερ, βέ 24 χανελερή, βέ Παναγία Βαλιτεμιζίν ιναγετίγιλε βακίτ, βακίτ ολουνάν ατζαϊπάτ μουτζιζετλερή, βέ εξάψαλμοσουν, βέ απόδειπνονούν, ακολουθίαλαρη, βέ ελ γάϊρη Χριστιάν καριντασιμιζήν τζανλαρανά μενφαατλλή τζόκ νασιχετλή νεσνελέρ

Αμαρτωλών Σωτηρία : γιάνε κιουναχκιαρλαρήν Χελάς ληγή ταπίρ όλουνμους Κιτάπτιρ κι

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Πουντά μεβτζούττουρ Βαλιτουλλάχ Σουλτάν Παναγία Βαλιτεμήζ χαζιρετλερινέ αρζ ολουνάν νιαζλή παράκλησιλερ, βέ 24 χανελερή, βέ Παναγία Βαλιτεμιζίν ιναγετίγιλε βακίτ, βακίτ ολουνάν ατζαϊπάτ μουτζιζετλερή, βέ εξάψαλμοσουν, βέ απόδειπνονούν, ακολουθίαλαρη, βέ ελ γάϊρη Χριστιάν καριντασιμιζήν τζανλαρανά μενφαατλλή τζόκ νασιχετλή νεσνελέρ
    1. Προσευχές
    2. Ακολουθίες
    3. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία