Τζούμλε Σενενήν Κυριακηλερινέ τζεβάπ βέ νασαατλάρ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Καραμανλίδικα
  3. monograph
  4. tur
  5. Σεραφείμ ο εκ Πισσιδίας, Μητροπολίτης Αγκύρας
  6. Βενετία [Βενετικτέ]: Βόρτολι Αντώνιος Πασματζητάν, 1756
  7. 426 σ.
    • Σίμτι Ιλκ εβέλ Πασμαγιά βεριλτή, που ζήκρ ολουνάν κιμσενήν χάρτζ μασραφίγιλαν, Χριστιανλαρίν Κιφαετλιγή, βέ Χελασλικλαρί ιτζίν. Ιμτι ταχί, Σουλτάν Βαλιτουλλάχ Παναγία Κύκκονουν Κυπρίζτα σακίν ολάν, αζίμ βέ Πατισάχ Μοναστηρίν μετάτ Ιμτατίγιλαν Σαυκλιγά γκελίπ ατζιγά πεάν ολουντόυ, βέ Πασμαγιά βεριλτί ζίατε εμέκ ζαχμέτιλεν, βέ χαρτζ μαστράφιλαν
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές