Μονογραφία
Τουρκικά
Βενέτικτε: Μιχαήλ Γλυκεί Πασματζητάρι, 1804
iv, 396 σ.
  • Σίμτι ικιντζή κερρέ μπασμαγιά βεριλτή Χριστιανλαρίν κιφαετλιγή, βέ χελασληγή ιτζίν. Βενέτικτέ Μπασμαγιά Βεριλτί Αγιανλαρίν Ιζνίγιλεν. Βέ πακιλτί, ζίατε τεκμίλ ολουντού, άσλα γιαγνησί γιόκτουρ νοξανλίκ ουζερέ

Νέος Θησαυρός Αγγιλάν κιτάπ : γιάνε Γεννή Χαζνέ Τεφσίρ ολουνμούς Ρώμτζα Γιουνάν τιλιντέν τουρκ λισανινά Ατάλλιαλη Σεραφείμ Ιερομόναχοσταν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σίμτι ικιντζή κερρέ μπασμαγιά βεριλτή Χριστιανλαρίν κιφαετλιγή, βέ χελασληγή ιτζίν. Βενέτικτέ Μπασμαγιά Βεριλτί Αγιανλαρίν Ιζνίγιλεν. Βέ πακιλτί, ζίατε τεκμίλ ολουντού, άσλα γιαγνησί γιόκτουρ νοξανλίκ ουζερέ
    1. Θρησκεία
    2. Διδασκαλία