Μονογραφία
Τουρκικά
[Βενετικτέ]: [Βόρτωλι Αντωνιοζτάν], 1753
[3]-224 σ.
  • Ιμανλού μουουμίν Ορθόδοξος Χριστιανλαρούν κεφαετλιγού ιτζιώ, πασμαγιά βεριτλού, μπου ζήκρ ολουνανούν, χάρτζ μασραφί ιλάν

[Ιπτιλά Κελαμί Τζανά Κιφαετλού] : [Χελασλού Χριστός εφεντιμιζούν, ισκεντζελερού ιτζίν, βέ αζιμετλού ανάστασισί ιτζίν, Ιησούς Χριστοζούν]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Ιμανλού μουουμίν Ορθόδοξος Χριστιανλαρούν κεφαετλιγού ιτζιώ, πασμαγιά βεριτλού, μπου ζήκρ ολουνανούν, χάρτζ μασραφί ιλάν
    1. Ιησούς Χριστός -- Ανάσταση
    2. Ιησούς Χριστός -- Πάθη