[Προσευχητάριον] : [γιανί Ιπατετναμέ]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Καραμανλίδικα
  3. monograph
  4. tur
  5. Μισαηλίδης, Ευαγγελινός
  6. Κωνσταντινούπολη [[Ιστανμπολτά]]: [Ευαγγελινός Μισαηλίδης Ταπχανεσινδέ], 1878
  7. [3]-274 σ.
    • Χερ πιρ Ορθοδόξος Χριστιανά Κανγή Βακητλαρδά βε νε Βετζχιλέ Ιπαδέτ Ιτμέκ Φαρζ Ιδουγινί ταρίφ ιδέρ βε πού δεφά Ανατολή βέ Κουκουρίκος Γαζέταλαρη σαχίπι ιμτιαζή βέ μουελλιφί Κούλαλη Ευαγγελινός Μισαηλίδης λισάνη Γιουνανιδέν Τούρκζεγιε τερδζουμέ ιδερέκ κενδού μασαρριφί βέ ναζαρετί ιλέ τάππ-ου τεμσίλ εγλεμίσδιρ
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές