Μονογραφία
Τουρκικά
[Ιστανμπολτά]: [Ευαγγελινός Μισαηλίδης Ταπχανεσινδέ], 1878
[3]-274 σ.
 • Χερ πιρ Ορθοδόξος Χριστιανά Κανγή Βακητλαρδά βε νε Βετζχιλέ Ιπαδέτ Ιτμέκ Φαρζ Ιδουγινί ταρίφ ιδέρ βε πού δεφά Ανατολή βέ Κουκουρίκος Γαζέταλαρη σαχίπι ιμτιαζή βέ μουελλιφί Κούλαλη Ευαγγελινός Μισαηλίδης λισάνη Γιουνανιδέν Τούρκζεγιε τερδζουμέ ιδερέκ κενδού μασαρριφί βέ ναζαρετί ιλέ τάππ-ου τεμσίλ εγλεμίσδιρ

[Προσευχητάριον] : [γιανί Ιπατετναμέ]

 1. Ψηφιακό τεκμήριο
 2. Χερ πιρ Ορθοδόξος Χριστιανά Κανγή Βακητλαρδά βε νε Βετζχιλέ Ιπαδέτ Ιτμέκ Φαρζ Ιδουγινί ταρίφ ιδέρ βε πού δεφά Ανατολή βέ Κουκουρίκος Γαζέταλαρη σαχίπι ιμτιαζή βέ μουελλιφί Κούλαλη Ευαγγελινός Μισαηλίδης λισάνη Γιουνανιδέν Τούρκζεγιε τερδζουμέ ιδερέκ κενδού μασαρριφί βέ ναζαρετί ιλέ τάππ-ου τεμσίλ εγλεμίσδιρ
  1. Θρησκεία
  2. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία
  3. Προσευχές
  4. Ακολουθίες