[Ταριχί Οσμανί] : [γιάνι Δεβλέτι αλιγέϊ Οσμανιενίν τεεσίς οληνδηγή ζεμανδάν πασλαγιαράκ]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Καραμανλίδικα
  3. monograph
  4. tur
  5. Σουλλίδης, Ν. Θ.
  6. Κωνσταντινούπολη [[Κωνσταντηνιεδέ]]: [Ευαγγελινός Μισαηλίδης Ματπαασηνδά], 1874
  7. 399 σ.
    • Βελή Νημέτ πι Μιννετιμίζ Σεβκετλού Αζαμετλού Παδισαχημήζ Σουλτάν Απδ-ουλ Αζίζ Χαν. Εφένδιμιζ χαζρετλερινίν δζουλούσι χουμαγιουνλερινά καδάρ βουκουάτη ουμουμιέϊ δαχηλιγεγί σαμίλ κιτάπδηρ φετανετλού Ν. Θ. Σουλλίδης Εφένδι Ρούμδζα, Τούρκδζε βέ Φρανσήζδζα Ταρίχ κιταπλαρηνδάν δζέμιου τετρίπ ιδερέκ τεμεττουατή Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος "Μικρά Ασία" μενφαατηνά ολμάκ ουζερέ
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές