Λειτουργικά : γιάνι Σερίφ Λειτουργιανήν Τεφσιρί : Πιρινδζι Δζιλδ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Καραμανλίδικα
  3. monograph
  4. tur
  5. Μεσολωράς, Ιωάννης Ε. | Αλιακιόζογλου, Σάββας Σ.
  6. Κωνσταντινούπολη [Δερί Σααδετδέ]: Αφοί Μισαηλίδαι Ματπαασηνδά ταπ Ολουνμήσδηρ, 1898
  7. 270 σ.
    • _
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές