Μονογραφία
Τουρκικά
Βενετικτέ: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1816
67 σ.
  • Χεκμετλού Βαλιτουλλάχ εικόνα τασφηρούν, Χαγιρλή Πηνγαρούν Χεκμετναμέ Ταριχή Πεανηντάτηρ. Βέ που Τασφήρι Χεκμετναμέ, Πασμαγιά βεριλτείκι, τζούμλε Χριστιανλαρά χεταγέ βεριλμέκ ουζερέ, Μοναστήρ ταραφηντάν. Μοναστηρίω Ηγούμενος σου ολατζάκ. Κύπριζλη, Μελέτιος Ιερομόναχος, Κίμσεμιν, τεκαγιούτ ετμεσίγιλομ;

Αζήμ Πατησσάχ Μοναστήρ Κύκκονουν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Χεκμετλού Βαλιτουλλάχ εικόνα τασφηρούν, Χαγιρλή Πηνγαρούν Χεκμετναμέ Ταριχή Πεανηντάτηρ. Βέ που Τασφήρι Χεκμετναμέ, Πασμαγιά βεριλτείκι, τζούμλε Χριστιανλαρά χεταγέ βεριλμέκ ουζερέ, Μοναστήρ ταραφηντάν. Μοναστηρίω Ηγούμενος σου ολατζάκ. Κύπριζλη, Μελέτιος Ιερομόναχος, Κίμσεμιν, τεκαγιούτ ετμεσίγιλομ;
    1. Μοναστήρια -- Κύπρος
    2. Μονή Κύκκου -- Ιστορία