Αζήμ Πατησσάχ Μοναστήρ Κύκκονουν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Καραμανλίδικα
  3. monograph
  4. tur
  5. Σεραφείμ ο εκ Πισσιδίας, Μητροπολίτης Αγκύρας
  6. Βενετία [Βενετικτέ]: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1816
  7. 67 σ.
    • Χεκμετλού Βαλιτουλλάχ εικόνα τασφηρούν, Χαγιρλή Πηνγαρούν Χεκμετναμέ Ταριχή Πεανηντάτηρ. Βέ που Τασφήρι Χεκμετναμέ, Πασμαγιά βεριλτείκι, τζούμλε Χριστιανλαρά χεταγέ βεριλμέκ ουζερέ, Μοναστήρ ταραφηντάν. Μοναστηρίω Ηγούμενος σου ολατζάκ. Κύπριζλη, Μελέτιος Ιερομόναχος, Κίμσεμιν, τεκαγιούτ ετμεσίγιλομ;
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές