Άχτι Τζετίτ Καινή Διαθήκη : γιάνι Ραππιμίζ βε Χελαστζημήζ Ιησούς Χριστοζούν Γενί Βασιετί;κι Ιντζίλι Σερίφ, Ρεσουλλαρήν Αμελλερί βε Μεκτουπλαρή, Χεμ Αποκάλυψις τιρ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Καραμανλίδικα
  3. monograph
  4. tur
  5. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  6. Αθήνα [Αθήνατα]: Γεώργη Πολυμέρηνιν ταπ Χανεσιντέ Πασηλμής τηρ, 1838
  7. 329 σ.
    • Χάλια μουτζέττετεν ατζήκ τούρκτζε λισανά τερτζουμέ ολουνούπ
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές