Ψαλτήριον : γιάνι Δαβιδίν Μεζαμίρ Κιταπή

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Καραμανλίδικα
  3. monograph
  4. tur
  5. Σεραφείμ ο εκ Πισσιδίας, Μητροπολίτης Αγκύρας
  6. Κωνσταντινούπολη [Ισταμπολδά]: Δέ Κάςρονουν Πασμαχανεσινδέ, 1827
  7. 225 σ.
    • Βέ σίμδι δινδάρ βέ μαχίρ αδεμλερδέν τζόκ δικκάτ ιλέ τασίχ ολουνδουκδέν σονγρά τεκράρ τάπ ολουνδού
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές