Μονογραφία
Τουρκικά
Ισταμπολδά: Δέ Κάςρονουν Πασμαχανεσινδέ, 1827
225 σ.
  • Βέ σίμδι δινδάρ βέ μαχίρ αδεμλερδέν τζόκ δικκάτ ιλέ τασίχ ολουνδουκδέν σονγρά τεκράρ τάπ ολουνδού

Ψαλτήριον : γιάνι Δαβιδίν Μεζαμίρ Κιταπή

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Βέ σίμδι δινδάρ βέ μαχίρ αδεμλερδέν τζόκ δικκάτ ιλέ τασίχ ολουνδουκδέν σονγρά τεκράρ τάπ ολουνδού
    1. Ψαλτήρια