Λεξικόν τουρκο-ελληνικόν : προς χρήσιν των ελληνικών γυμνασίων και των την ελληνικήν σπουδαζόντων μαθητών της Α. Σχολής των πολιτικών επιστημών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Καραμανλίδικα
  3. monograph
  4. gre
  5. Ελευθεριάδης, Νικόλαος, (1867-1943)
  6. Κωνσταντινούπολη [Εν Κωνσταντινουπόλει]: Τυπ. Αριστοβούλου, 1898
  7. στ', 467 σ.
    • _
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές